SPOKES for e-bikes
Współczynnik aerodynamiki

Współczynnik aerodynamiki wyznaczany jest na podstawie badań w tunelach aerodynamicznych. Zależny jest od kształtu oraz kątowej orientacji względem kierunku ruchu poruszającego się pojazdu. Dla rowerzysty współczynnik ten jest przyjęty na poziomie od 0,9 do 1. Przykładowo współczynnik ten dla nowoczesnych samochodów osobowych waha się w granicach 0,3.

Współczynnik aerodynamiki zaczyna mieć duży wpływ na zasięg roweru elektrycznego przy prędkościach powyżej 25 km/h.


Check spokes offers on online shop e-spokes.eu

Black spokes SAPIM Leader 2.3mm 13GSpokes SAPIM Leader 2.3mm 13GStainless spokes SM 2.6mm 12GStainless spokes SM 3.0mm 10GStainless black spokes SM 3.4mm 9GStainless spokes SM 2.6mm COLOR 12G